Home

Inhoud namiddag:

Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen lijden aan een psychiatrische aandoening, men beweert 3 tot 4 x zoveel als de gemiddelde bevolking. Deze  problemen worden vaak niet als zodanig herkend mede omdat de diagnostiek bemoeilijkt wordt door gemis aan eenduidigheid van symptomatologie of a-specifieke uitingen in gedrag. Ook angst en paniek kunnen verkeerd gezien of uitgelegd worden waardoor deze niet juist benaderd worden en kunnen leiden tot onderbehandeling en gebrek aan kwaliteit van leven.

In deze na-middagslezing wordt aan de hand van theoretische kaders en casuïstiek interactief een model geschetst waarin meer herkenbaarheid en behandelmogelijkheden aangegeven worden.

 

Spreker: Martin van den Berg

Is psychiater en was van 2001 tot 2013 directeur behandelzaken van “de Swaai “ , centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband tussen Talant, een VB organisatie in Friesland en de GGZ Friesland. In die tijd ontwikkelde hij een instrument voor screening en diagnostiek van angst- en stemmingsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Tevens was hij bestuurslid van de EAMHID en voorzitter van het platform psychiatrie en verstandelijke beperking van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). Momenteel werkt hij voor Trajectum, instelling voor TBS en LVB en op de PAAZ van het Antonius Ziekenhuis in Sneek.