Basiscursus Thuisloosheid

Wat is thuisloosheid? Waardoor ontstaat het? Kunnen we thuisloosheid beëindigen? Hoe kunnen we vanuit de hulpverlening effectief omgaan met thuisloosheid? 

Deze driedaagse basiscursus richt zich tot beginnende hulpverleners in de thuislozenzorg: je hebt minder dan een jaar ervaring in de thuislozenzorg.

Wat is het opzet?
Je krijgt inzicht in de problematiek van thuisloosheid en hoe thuisloosheid wordt bestreden.

Je leert de principes van maatzorg toepassen, een maatplan opstellen en een ecogram maken.

Je krijgt een toelichting over het model van motiverende gespreksvoering, en oefent doelgerichte interventies in. Je leert omgaan met weerstanden.

We behandelen veel voorkomende cliëntsituaties die te maken hebben met hygiëne, grenzen stellen, beroepsgeheim en deontologie.

Thuislozen hebben ook rechten. Je leert werken met de rechtenverkenner en cases oplossen door rechtendetectie.

Wie zijn de begeleiders?
Peter Brepoels (stafmedewerker bij SAM) en Aafje De Wacker

Meer informatie: peter.brepoels@samvzw.be