Programma

Dag 1

We kijken naar de lading die het begrip thuisloosheid dekt en hoe dat in de recente geschiedenis veranderde. We staan stil bij het beleid inzake thuisloosheid. We lichten ook de principes van maatzorg toe.

Dag 2 

We gaan aan de slag met motiverende gespreksvoering en staan stil bij vaak voorkomende cliëntsituaties.

Dag 3 

We werken met de rechtenverkenner en passen wat we leerden toe op oefensituaties rond rechten van thuislozen.