Basiscursus Outreach voor werkers

Deze driedaagse basiscursus Outreach wordt georganiseerd door SAM. De begeleiders zijn Cis Dewaele, Erik Castermans, Erik Vreven, Steve Roten en Marie Van der Cam.

Waarom deze basisvorming?

Outreachend werken kent een grote bloei. Steeds meer dienst-, hulp- en zorgverleners verlaten hun bureau om buiten de muren van de organisatie aan de slag te gaan met mensen in heel kwetsbare posities: mensen met een beperkt sociaal netwerk die vaak door de mazen van het net vallen bij de ‘klassieke’ hulpverlening. Door te werken in hun leefwereld kan de werking beter aansluiten bij hun context en behoeften. De drempel om ondersteuning te vragen wordt zo ook lager.

Outreachend werken vraagt om een andere aanpak. Daarom is ‘visievorming’ een belangrijk onderdeel van deze basisvorming. We zorgen ook voor praktische oefeningen, methodiek en de juiste omkadering.

Voor wie?

De basiscursus is bedoeld voor elke praktijkwerker uit het brede sociale, welzijns- en zorglandschap die outreachend werkt, of die daarmee wil starten.

Onze deelnemers komen uit heel uiteenlopende organisaties: OCMW's, CAW, steden en gemeenten, GGZ-Psy, jeugdwerk/jeugdhulp, drughulp, ... Dat is de troef van deze basisvorming!