Basiscursus Outreach voor leidinggevenden

In deze driedaagse basiscursus krijgt je als leidinggevende de basisprincipes van outreachend werken mee. Hoe kan je outreachende werkprocessen uitdenken, uitrollen en ondersteunen in je organisatie? We bieden je daarvoor theorie, visie en praktische tools aan.

Deze cursus is bestemd voor leidinggevenden die outreachwerkingen aansturen of daarmee willen starten.

Waarom deze basiscursus?

Outreachend werken kent een grote bloei. Steeds meer dienst-, hulp- en zorgverleners verlaten hun bureau om buiten de muren van de organisatie aan de slag te gaan met mensen in heel kwetsbare posities: mensen met een beperkt sociaal netwerk die vaak tussen de mazen van het net vallen bij de ‘klassieke’ hulpverlening. Door te werken in hun leefwereld kan de werking beter aansluiten bij hun context en behoeften. De drempel om ondersteuning te vragen wordt zo ook lager.

Outreachend werken vraagt om een andere aanpak. Daarom is ‘visievorming’ een belangrijk onderdeel van deze basisvorming. We zorgen ook voor praktische oefeningen, methodiek en de juiste omkadering.

Deze basiscursus wordt georganiseerd door het team Reach Out! van SAM.

De begeleiders zijn: Cis Dewaele, Marie Van der Cam, Erik Castermans, Joost Bonte, Erik Vreven, Theo Christoffels en Sandra Beelen.