Inschrijven

Uiterste inschrijfdatum is 09/10/2020

Let op! Inschrijven is deelnemen, annuleren kan enkel via mail, lees hiervoor de annulatievoorwaarden. 

De factuur wordt onmiddellijk gegenereerd en verstuurd, let dus op dat je de juiste facturatiegegevens gebruikt. Een bestelbonnummer of eigen referentie moet dus onmiddellijk ingegeven worden. 

Vergeet zeker niet bij de laatste stap, onderaan je inschrijving te bevestigen. 

Maximum aantal deelnemers is 16. 

  1. Registreren
  2. Facturatie
  3. Overzicht van uw registratie
  4. Bevestiging
190056 - Basiscursus voor de Housing First begeleider, 24 april, 25 april, 30 april 2019 respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Dit invulveld leeg laten a.u.b.