Programma

Dag 1: Inleiding in de basisprincipes van Housing First.

  • We maken uitgebreid kennis met het model Housing First.
  • Je krijgt zicht op de basisprincipes en de evidence-based logica van het model.
  • Je krijgt zicht op de basistaken van een Housing First-begeleider.
  • Je staat stil bij de sterktes en uitdagingen in je eigen werkcontext.

Dag 2 en 3: Verdieping van de principes van Housing First.

  • Hoe breng je de methodieken de praktijk bij een Housing First-begeleiding?
  • De houding van de Housing First-begeleider.
  • Voorstelling van enkele tools, onder meer het Wellness Recovery Action Plan.

Na deze basiscursus weet je hoe een Housing First team functioneert, hoe het intern georganiseerd is, hoe het zich positioneert ten opzichte van zijn partners.

We vertrekken vanuit:

  • theoretische kaders
  • praktijkoefeningen
  • (eigen) casussen

Daarbij hebben we aandacht voor aanpak, deontologie en beroepsgeheim.