SEN-SEO basisvorming

SEO, een schaal om Emotionele Ontwikkeling in te schatten. Zegt het u al wat?

‘Emotionele Ontwikkeling’ is de voorbije jaren een sleutelbegrip geworden bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Goed inschatten van het emotionele ontwikkelingsniveau is immers noodzakelijk om mensen met een beperking ondersteuning op maat te bieden.

Het ontwikkelingsdynamisch kader van Anton Došen en zijn (door de SEN-SEO-groep herwerkte) ‘Schaal voor Emotionele Ontwikkeling’ helpen (probleem)gedrag beter te begrijpen. Het ondersteunt je om realistische verwachtingen en doelstellingen te formuleren voor de begeleiding.

Het SEN-SEO-project heeft de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling in Vlaanderen op de kaart gezet. Het biedt praktijkwerkers in heel Vlaanderen de kans om met dit kader aan de slag te gaan. We ontwikkelden een vormingspakket en leidden trainers op. 

In deze tweedaagse basisvorming krijg je het brede algemene kader mee, en een inleiding om met de SEO-schaal aan de slag te gaan. Je organisatie kan ook een vorming op maat aanvragen om bijvb. het inschalen meer in de vingers te krijgen.

Prijs:

160 euro (zonder boek SEO-R²)

180 euro (met boek SEO-R²).

Er kunnen maximaal 22 deelnemers inschrijven.