SEN-SEO basisvorming

SEO, zegt het u al wat?

‘Emotionele Ontwikkeling’ is dankzij het SEN-SEO project en de niet aflatende inzet van de SEN-SEO Regiegroep de voorbije jaren een sleutelbegrip geworden in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. We zijn er alsmaar meer van overtuigd dat goed inschatten van en afstemmen op het emotionele ontwikkelingsniveau noodzakelijk is om mensen met een beperking ondersteuning op maat te bieden. Ook binnen onderwijs zijn meer en meer mensen overtuigd van de waarde die het kader heeft voor hun praktijk.

Het ontwikkelingsdynamisch kader van Anton Došen en zijn (door de SEN-SEO-groep herwerkte) ‘Schaal voor Emotionele Ontwikkeling’ zijn praktische handvatten om (probleem)gedrag beter te begrijpen en meer realistische verwachtingen en doelstellingen te formuleren voor de begeleiding.

Om praktijkwerkers uit  heel Vlaanderen de kans te bieden om met dit kader aan de slag te gaan ontwikkelden we in het SEN-SEO project een vormingspakket en leidden we trainers op om het te geven.

Om ook nieuwe medewerkers uit deze voorzieningen, of medewerkers uit kleine voorzieningen (die niet over voldoende middelen beschikken om dit zelf te organiseren) de kans te bieden om met SEN-SEO aan de slag te gaan, organiseren we naast vorming op maat ook vorming in open aanbod per provincie.

Vanaf najaar 2018 richten we daarnaast ook een reeks in specifiek voor onderwijsmensen. Voordeel hier is dat mensen een gedeeld referentiekader hebben, voorbeelden beter afgestemd kunnen zijn op de onderwijspraktijk én deelnemers ook na de vorming met elkaar in contact kunnen blijven om uit te wisselen omtrent ervaringen met het toepassen van dit kader in hun eigen klas of schoolcontext.

Langs deze weg hopen we daarenboven ook nieuwe geïnteresseerden al eens een kijkje te bieden op de mogelijkheden die het denkkader te bieden heeft.

Deze 2-daagse vorming kost 140 euro (zonder boek SEO-R²) of 160 euro (met boek SEO-R²). Er kunnen maximum 22 deelnemers inschrijven per vorming.