Cultuursensitief werken

De gevangenispopulatie wordt met de jaren meer divers. Bijna de helft van de gedetineerden (44%) is van buitenlandse afkomst.  In 2016 waren er meer dan 130 nationaliteiten opgesloten in de Belgische gevangenissen.  De toenemende diversiteit daagt ons uit om cultuursensitief te werken.  

Nadat je deze opleiding hebt gevolgd kan je cultuur door een dynamische en genuanceerde blik zien en de eerste stappen zetten om je cultuurgevoeligheid te bevorderen.