Emotioneel Gezien

Emotionele Ontwikkeling in vijf fasen: ouders getuigen 

De film over emotionele ontwikkeling voor ouders, brussen, mantelzorgers, familie vrienden en professionelen.

Ouders, familie en vrienden van mensen met een beperking delen met professionelen de zorg om met hen op een aangepaste manier om te gaan.  Dat betekent ook rekening houden met hun emotionele noden en mogelijkheden.

Het denkkader Emotionele Ontwikkeling biedt professionals daarvoor de nodige kapstokken en instrumenten. Maar het delen van dat kader met ouders en familieleden was  minder evident. Sommige professionals gingen op zoek naar manieren om dat tóch te doen. Zij zorgen samen met het natuurlijk netwerk voor een aangepaste ondersteuning van hun cliënt/familielid. 

Een aantal van die professionals en ouders sloegen de handen in elkaar in de werkgroep natuurlijk netwerk. Overtuigd van de meerwaarde om het kader te delen willen zij andere ouders en professionals mee op weg helpen. De werkgroep zorgt voor praktisch en bruikbaar materiaal om fasen van emotionele ontwikkeling bespreekbaar te maken.

De film ‘Emotioneel Gezien” is hiervan een voorbeeld. Ouders en familieleden maken kennis met het kader van Anton DOŠEN rond emotionele ontwikkeling. In amper 30 minuten krijg je als  kijker een mooie introductie in dat kader. Een beknopt theoretische insteek wordt hierbij telkens gestoffeerd met getuigenissen en sprekende voorbeelden.
De ouders aan het woord ondervonden stuk voor stuk de meerwaarde die het kader Emotionele Ontwikkeling voor hen betekent. Zij wensen alle ouders deze ervaring toe!

Onze film is het resultaat van 2 jaar hard werken door een groep ouders en professionelen en kadert binnen een ruimer programma naar ouders en natuurlijk netwerk. Graag willen we in dat kader zicht krijgen op het gebruik en de verspreiding van onze film. Voor onze toekomstige activiteiten houden wij ook graag contact met geïnteresseerden. Vandaar de vraag om gegevens door te geven.