Vul hier je gegevens in en krijg de link naar de film

Wij vinden het fijn dat u interesse heeft in onze film. Deze film is het resultaat van 2 jaar hard werken door een groep ouders en professionelen en kadert binnen een ruimer programma naar ouders en natuurlijk netwerk. Graag willen we zicht krijgen op het gebruik en de verspreiding van onze film, daarom stellen we u enkele vraagjes. 

“Deze film is auteursrechtelijk beschermd. De film kan niet gekopieerd, bewerkt of verspreid worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.”

Na het ingeven van je gegevens dien je op het overzicht, nog even onderaan te bevestigen met de groene knop. Indien je dit vergeet krijg je geen mail met link naar de film. DUS ZEKER BEVESTIGEN OP LAATSTE OVERZICHT. 

Mocht je om één of andere reden toch de link niet ontvangen mail dan even naar katrien.wouters@samvzw.be

  1. Registreren
  2. Overzicht van uw registratie
  3. Bevestiging
Emotioneel gezien link naar de film respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Dit invulveld leeg laten a.u.b.