Help! Wat moet ik doen?

Omgaan met mensen met een psychische problematiek

De zorg voor mensen in een kwetsbare positie zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving laten verlopen. Dat is waar de ‘vermaatschappelijking van de zorg’ naar streeft.

Onder meer daardoor worden eerstelijnswerkingen – zoals buurtwerkingen of dienstencentra – steeds meer geconfronteerd met mensen die kampen met psychische problemen.

Hoe ga je daar als eerstelijnswerker op een goede manier mee om? Hoe ben je als niet-hulpverlener van betekenis voor mensen met psychische problemen? En hoe draag je tegelijk ook zorg voor je eigen grenzen?

In deze tweedaagse cursus gaan we in op enkele psychische ziektebeelden.

Je maakt ook kennis met een zorgmodel dat samen met ervaringsdeskundigen is uitgewerkt. Ook als eerstelijnswerker kan je met dat model aan de slag.

Voor wie?

Sociale professionals actief in eerstelijnswerkingen

Begeleiders

Sylvia Hubar, maatschappelijk werker bij het Leuvense wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt en docent sociaal werk UC Leuven-Limburg

Nathalie Albert, ervaringsdeskundige Alexianen Zorggroep Tienen

Data (keuze maken)

Keuze 1: Dinsdag 10 september en vrijdag 27 september 2019 (VOLZET)

Keuze 2: Dinsdagen 26 november en 10 december 2019 (VOLZET)

Telkens van 9.30 tot 16.30 uur

Prijs

120 euro

Locatie

AROMA, Vooruitgangstraat 323, Brussel