Housing First: Inleiding tot de fundamentele principes

Tijdens deze introductiedag krijg je een kennismaking met en een inleiding in de principes van Housing First. Ze is bedoeld voor begeleiders en andere betrokken partners.

Je maakt kennis met het ontstaan van Housing First. Je leert de fundamentele principes kennen. En je staat stil bij wat het is om een Housing First-begeleider te zijn.

Het model Housing First is met succes getest in België. Voor de meest kwetsbare chronische daklozen (mensen met fysieke of geestelijke gezondheidsproblemen, of met een verslaving) blijkt het de meest efficiënte oplossing. Daklozen krijgen een woning, daarna start een mobiele, multidisciplinaire en intensieve begeleiding op. Het model Housing First toont het belang aan van praktijken die meer gericht zijn op huisvesting.