Impulsdag: In de roes van mensen met een beperking

Problematisch middelengebruik of overmatig gamen komt ook voor bij personen met een verstandelijke of fysieke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel of autisme.

Niet alleen professionals in de gehandicaptenzorg krijgen daar mee te maken. Ook hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, het eerstelijns maatschappelijk werk, de thuiszorg of de jeughulpverlening worden er mee geconfronteerd. Maar vaak missen ze de nodige knowhow om hiermee om te gaan.

Deze studiedag is bestemd voor Oost-Vlaamse professionals die te maken krijgt met deze problematiek.

Je krijgt er de gelegenheid om kennis te maken met andere diensten en professionelen uit het werkveld. Je doet praktijkgerichte kennis op, en laat je inspireren door goede praktijken en initiatieven.

Na een plenaire lezing, kies je uit praktijkgerichte workshops.

Organisatie: de Oost-Vlaamse CGG en Logo’s, in samenwerking met SAM en VAD. Samen willen ze een nieuwe impuls geven aan de intersectorale samenwerking in Oost-Vlaanderen.