Inspiratiedag handicap en internering

De jongste jaren zagen we grote evoluties in de huisvesting en behandeling van geïnterneerden. Dat maakt de nood aan kennisdeling groot. Internering blijft ook een hot topic, wegens het dubbele perspectief van zorg voor het individu én bescherming van de maatschappij.

Stof genoeg voor een uitgebreide en boeiende inspiratiedag ! Deze dag is bedoeld voor vergunde zorgaanbieders uit Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel.

We werken een volledige dag rond uiteenlopende deelthema’s. Je krijgt een korte theoretische introductie, gevolgd door drie sessies met workshops. We kiezen voor een interactieve, praktijkgerichte aanpak waar uitwisseling centraal staat.

 

Drie redenen waarom internering aan de orde van de dag is:

 

 1. Dé geïnterneerde bestaat niet

Geïnterneerde personen vormen een heel diverse groep. De gemene deler is dat ze plegers zijn van strafbare feiten, en ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard wegens een psychische problematiek of een verstandelijke beperking.

Dat laat ruimte voor heel wat diversiteit, zowel in de gepleegde feiten als in de problematiek(en) waar de geïnterneerde persoon mee kampt. Beide elementen zijn van cruciaal belang als het gaat om zorg op maat en een gepaste behandeling.

 

 1. Een dubbel perspectief: behandelen en beschermen

Bij deze diverse groep is het dubbele perspectief van zorg voor het individu én bescherming van de maatschappij altijd een hot topic.

 • Zorg voor het individu (en zijn/haar netwerk) is de ‘core business’ van de hulpverlening.
 • Maar ook het maatschappelijk belang is een realiteit. Beschermen, afgrenzen, omgaan met justitie, risico-taxatie, …zijn enkele grote lijnen die al snel duidelijk maken dat het forensisch werken een constant balanceren is tussen die twee perspectieven.

 

 1. Evoluties in het werken met geïnterneerden

Geïnterneerde personen verlaten de gevangenis en vinden een plaats in een voorziening waar gepaste behandeling mogelijk is. Een aantal voorzieningen hebben al expertise opgebouwd in het werken met deze groep. Voor andere voorzieningen is dit nog minder bekend terrein.

Maar ervaren of niet, vragen blijven bestaan over deze complexe materie. Net daarom, en om te vermijden dat elke voorziening opnieuw het warm water moet uitvinden, nemen we dit initiatief.

 

Workshops:

In de workshops kan je kiezen uit deze thema’s:

 • Samenwerking met justitie
 • Mogelijkheden en valkuilen in het werken met geïnterneerde personen
 • Intersectorale samenwerking en terugvalmogelijkheden
 • Hoe je voorziening verder voorbereiden 
 • De specificiteit van ambulant en mobiel werken

 

Het initiatief voor de inspiratiedag komt vanuit een samenwerking tussen deze partners:

 • de netwerkcoördinatoren internering volksgezondheid
 • één van de betrokken consulentenwerkingen
 • SAM, steunpunt Mens en Samenleving
 • het team Coördinatie regionale werking van het VAPH.