Inspiratiedag Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Wat is het GBO?

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een lokaal samenwerkingsverband en tegelijkertijd een hulpaanbod op eerste lijn. Het maakt de hulp- en dienstverlening in steden en gemeenten toegankelijker. En het pakt onderbescherming aan.

Het GBO kadert in het decreet lokaal sociaal beleid van februari 2018.

Wat betekent het GBO voor jouw werk? Wat zijn de functies, werkingsprincipes en spanningsvelden?

Je krijgt informatie over de grote lijnen van het GBO – het samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW).

In de workshops krijg je ruimte om inspiratie op te doen voor je eigen praktijk. We gaan in op thema’s als gegevensdeling, outreach, de lokale samenwerkingsovereenkomst, het lokaal proactief kader.

Je gaat naar huis met een goed zicht op GBO en met een reeks goede praktijken. Deze inspiratiedag is ook een uitstekende kans om collega’s te ontmoeten, informatie uit te wisselen en te leren van elkaars ervaringen.