Netwerkevent en lancering ‘mijnondersteuningsplan.be’

Een goed ondersteuningsplan opstellen voor jezelf, of voor iemand die je begeleidt of ondersteunt, is niet altijd gemakkelijk. In de nieuwe context van persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, is het van essentieel belang om vooraf goed na te denken: welke kwaliteit van leven stel je zelf voorop, waar liggen jouw prioriteiten en mogelijkheden, welke ondersteuning zal je  nodig hebben? Mensen kunnen hierin begeleiding krijgen of ze kunnen dit zoveel mogelijk zelfstandig proberen te doen.

Om tegemoet te komen aan deze evolutie ontwikkelden Odisee en SAM vzw op vraag van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de interactieve webtool mijnondersteuningsplan.be. Partners in dit project zijn de Diensten Ondersteuningsplanning (DOP), Diensten Maatschappelijke Werk (DMW) en gebruikersorganisaties Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG), Vereniging Personen met een Handicap (VFG), Participate en Rondpunt.

Op 5 april 2019 ronden we dit project af met een inspiratiedag. De dag bestaat uit twee delen:

  1. mijnondersteuningsplan.be voorstellen aan het publiek, en aanwezigen de mogelijkheid geven de tool uit te proberen.
  2. Een beurs waar verenigingen voor personen met een handicap en professionele organisaties hun werking en methodieken voorstellen, ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren. Tegelijk stellen verschillende organisaties hun werkwijze voor in parallelsessies.

Je kiest bij aankomst welke sessies je graag bijwoont.

Inschrijven is mogelijk tot 20 maart 2019 (gratis, maar verplicht).

 

Een initiatief van

                        

 
 

 

Partners 

iZWaCxX5ASIZVs8h.jpg        

             

                        

en ook het  Intermutualistisch overleg