Introductie Beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners

Als hulpverlener probeer je een vertrouwensrelatie op te bouwen met je cliënt. Die vertrouwensrelatie vormt een belangrijke basis om je hulpverleningsdoelen te realiseren. Het beroepsgeheim vindt zijn bestaansreden in de bescherming van die vertrouwensrelatie.

Het kennen van de wettelijke kaders is daarbij één ding.
Maar onvermijdelijk krijg je ook te maken met situaties die vragen om afweging. Je moet keuzes maken in het handelen met je cliënt, of je wordt geconfronteerd met morele dilemma's.

  • Op grond van welke argumenten neem je dan welke beslissing?
  • Hoe hou je daarbij rekening met de belangen van de betrokkenen?
  • Hoe integreer je regelgeving, zoals de wet op het beroepsgeheim en de wet op de privacy, in je beslissingen? 

En dat alles vanuit de bekommernis om niet alleen een goede hulpverlener te zijn, maar ook om 'het goede' te doen voor je cliënt mét respect voor de juridische kaders.

In deze introductiecursus werken we met casussen over actuele thema' s (bij voorkeur aangebracht door de deelnemers zelf). We ervaren daarbij dat er altijd een keuzemogelijkheid is: een vrije ruimte die je de mogelijkheid geeft om in een specifieke casus een bepaalde handeling te kiezen, mét oog voor het juridisch kader.

Deze cursus gaat daarom in op:

  • omgaan met morele dilemma's
  • de juridische basis van het beroepsgeheim
  • belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren - denk maar aan radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling.

 

De poster beroepsgeheim voor (jeugd)hulpverleners en het boek “ Ethische knopen. Leidraad voor doordacht sociaal werk” dienen als basis voor deze vorming. De poster zal ter beschikking zijn op de vorming. Voor het boek kan ingetekend worden bij inschrijving.

 

Voor wie?

De introductiecursus richt zich tot hulpverleners: jeugdhulpverleners, hulpverleners in ambulante of residentiële setting, hulpverleners die werken met individuen én systemen.

We gaan ervan uit dat je weet wat je opdracht is als hulpverlener binnen jouw sectoraal kader: welke doelstellingen streef je na met je dienst en welke deontologische kaders heb je ter beschikking om je handelen af te toetsen?
Heb je materiaal hierover? Breng het gerust mee.

Begeleiding
  • Annemie Van Looveren is jurist bij SAM, steunpunt Mens en Samenleving. Zij is vertrouwd met de toepassing en vertaling van juridische kaders van beroepsgeheim naar de praktijk vanuit haar werk op de juridische helpdesk, Jeugdrecht.be én verschillende praktijkgerichte publicaties. 
  • Kris Stas is stafmedewerker bij SAM. Beroepsethiek is een van haar werkterreinen. Ze werkt met het denkkader van het boek “Ethische knopen. Leidraad voor doordacht sociaal werk” waarvan ze mede-auteur is.