Nieuwe datum!

Met een lezing over het actuele thema van decentralisering van het sociaal beleid zetten we onze eerste verjaardag enige luister bij. Ter inspiratie halen we Jan Willem Duyvendak (hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, en directeur van NIAS-KNAW) naar Vlaanderen.

In zijn recente publicatie De verhuizing van de verzorgingsstaat maakt hij samen met collega's en op basis van vier jaar onderzoek, de balans op van drie jaar decentralisatie van de jeugdzorg, de participatiewet en de langdurige zorg in Nederland.

Vlaanderen kijkt voor het uitstippelen van zijn sociaal beleid steeds meer naar de lokale overheden. Wat kan het beleid opsteken van de Nederlandse ervaringen? De belofte van meer nabijheid maakt decentralisering ook voor Vlaamse beleidsmakers aanlokkelijk. Maar zou een grotere rol voor de steden en gemeenten het sociaal beleid in Vlaanderen ook democratischer en daadkrachtiger maken?

Met de voorbije lokale verkiezingen in het achterhoofd en de Vlaamse verkiezingen van 2019 in het vooruitzicht gaan we daarna in discussie. Wat zijn de kansen voor een meer gedecentraliseerd sociaal beleid? En wat zijn de bedreigingen?

Nieuwjaarsreceptie

Na de lezing nodigen we je uit op onze nieuwjaarsreceptie. We vieren niet alleen het nieuwe jaar, maar ook onze eerste verjaardag als SAM.

praktisch

datum: 1 februari 2019

ontvangst: vanaf 13.00 uur

start lezing: 13.30 uur

receptie: 16 - 17.30 uur

locatie:  Aula R.201 van de UAntwerpen, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen