Medische uitgaven beperken voor jouw cliënten: tips en tricks

1. Ziekenhuisfacturen

Hoe moet ik een ziekenhuisfactuur lezen, interpreteren, controleren en betwisten? In de pers lezen we soms berichten over ziekenhuizen die te veel aanrekenen. Gebeurt dat inderdaad vaak? En hoe kan je dat controleren? Ziekenhuisfacturen bevatten immers een moeilijk te begrijpen opsomming van kosten voor ingrepen, medicatie, erelonen, supplementen, medische hulpmiddelen… Patiënten en hulpverleners weten daardoor nauwelijks nog wat ze waarvoor betalen en of de aangerekende bedragen correct zijn.

Tijdens deze opleiding krijg je de inzichten mee die je nodig hebt om ziekenhuisfacturen moeiteloos te lezen, interpreteren, controleren en (indien nodig) betwisten.

2. Veelgestelde vragen over medische kosten

Wat heeft er zoal een impact op de medische uitgaven van mijn cliënten? Welke tips geef ik aan mijn cliënten over hun apothekerskosten? In deze opleiding krijg je praktijkgerichte toelichting over vragen als deze.

  • De basisprincipes van onze ziekteverzekering: wettelijke verzekering, de aanvullende verzekering, de verhoogde tegemoetkoming, de sociale kaart.
  • De factoren die belangrijk zijn voor de bepaling van de tarieven van medische prestaties: geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen, remgeld, derdebetalersregeling, globaal medisch dossier, verwijzing naar een specialist via 'echelonnering', financiële voordelen van 'zorgtrajecten' voor patiënten met diabetes of nierinsufficiëntie, de maximumfactuur, ...
  • Wijkgezondheidscentra, wachtdiensten, hospitalisatieverzekeringen: de (financiële) voordelen en de aandachtspunten.
  • Generische producten: wanneer kan dat? Tegen welke tarieven? Wat moet en kan de apotheker geven? Wat kan je vragen aan de voorschrijvende arts?
  • Producten kopen bij een apotheker vs. andere winkels zoals Kruidvat of warenhuizen?

Voor wie?

Je werkt als hulpverlener bij een erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW’s, CAW’s en samenwerkingsverbanden).

Je krijgt in je praktijk vaak te maken met ziekenhuisfacturen en allerhande medische uitgaven, en hebt nood aan praktijkgerichte informatie hierover.

Begeleiding
Deze lesdag wordt georganiseerd in samenwerking met CM Leuven