Modules

Let op: Module 1 is afgerond. Er kan nog wel ingeschreven worden voor Module 2 en Module 3. 

Module 1. Netwerk- en veerkrachtanalyse en opmaak van een doelenplan

In deze module lichten we de methodische aanpak van het netwerkdiagram en de veerkrachtanalyse kort theoretisch toe en testen we ze vooral praktijkgericht uit.
Fundamenten van deze methodiek zijn het krachtgericht en oplossingsgericht werken. Als hulpverlener leer je in een intensieve dialoog met de cliënt (en het netwerk) de krachten en de lasten van die cliënt en haar/zijn sociaal netwerk te analyseren. Het netwerkdiagram en de veerkrachtanalyse zijn expliciet interactieve technieken.
Bedoeling is om de cliënt beter te laten begrijpen hoe een onevenwicht van krachten en lasten telkens opnieuw ‘problemen’ creëert. Om die cirkel te doorbreken wordt een netwerkgericht doelenplan gebruikt. Dat is bedoeld om de lasten te laten afnemen (ook die in het netwerk), de krachten te vergroten (inclusief die in het netwerk) en ontbrekende krachten te compenseren (inclusief in het netwerk).

Tijdens de toepassing, evaluatie en bijsturing van het doelenplan wordt de verantwoordelijkheid steeds meer bij de cliënt en haar/zijn netwerk gelegd, waardoor hun autonomie verder wordt opgebouwd. Het uiteindelijke doel is: de veerkracht van de cliënt en haar/zijn netwerk herstellen.

Voor wie?

Praktijkwerkers die in hun begeleidingstraject doelgericht aan de slag (willen) gaan met het informele, sociale netwerk van hun cliënten.

Data

23 en 24 mei 2019

Module 2. Ombuigen van met weerstand bij cliënten

Als hulpverlener bots je bij cliënten vaak op ‘weerstand’ tegen netwerkgericht werken. Vaak veroorzaakt dit thema immers een of andere vorm van ‘stress’ bij cliënten, na eerdere negatieve ervaringen. De cliënt creëert zo een selffulfilling prophecy: ‘het kan of zal niet werken’.

In deze module leer je die negatieve spiraal met je cliënt zichtbaar maken, begrijpen en ombuigen naar een intrinsieke motivatie van de cliënt om een sociaal netwerk te betrekken. Je gebruikt het doelenplan (zie Module I) om de cliënt stapsgewijs te laten ervaren dat sociale netwerken kunnen doen wat ze echt moeten doen: het leven weer eenvoudiger en beter maken.

Voor wie?

Praktijkwerkers die in hun begeleidingstraject doelgericht aan de slag gaan met het informele, sociale netwerk van hun cliënten en daarbij op weerstanden bij hun cliënten botsen.

Data

20 en 21 juni 2019

Module 3. Teamprocessen bij netwerkgericht werken

Netwerkgericht werken heeft ook effecten op het hulpverleningsteam. Er moet immers tijd en ruimte zijn om de bijkomende informatie te bespreken en te verwerken. Soms lijkt het of er door actief netwerkgericht te werken enkel meer problemen bijkomen en geen vooruitgang wordt geboekt. Je loopt het risico dat er een negatief beeld over de cliënt en zijn netwerk wordt opgebouwd of, erger, dat het netwerkgericht werken als uitgangspunt verkeerd lijkt.

In deze module werken we aan de hulpverleningsvisie die teams idealiter ontwikkelen om slagvaardig netwerkgericht te kunnen werken.

  • De focus verschuift van ‘resultaatsverantwoordelijkheid’ naar een ‘procesverantwoordelijkheid’.
  • Problemen zijn geen problemen maar uitdagingen waarmee de cliënt en zijn netwerk leren omgaan. De hulpverlener moet die problemen in alle vrijheid kunnen delen met zijn collega’s, aangezien frequenter worden. Vooruitgang is af te meten aan de kleinere intensiteit van de problemen en het gemak waarmee ze worden aangepakt. Hoe krijg je daar als team een zicht op en hoe kan je ze met het team bespreken?
  • Wat is de mindset die een team helpt om netwerkgericht te werken en welke mindset is niet productief? En hoe kan je zo’n mindset ombuigen?
  • Ten slotte, hoe kan de leidinggevende deze processen faciliteren? Per slot van rekening is dit een verantwoordelijkheid van het gehele team.

Voor wie?

Praktijkwerkers en teambegeleiders die van inzetten op het netwerk van cliënten een integraal en gedragen onderdeel van hun begeleidingen en werking willen maken.

Data

11 en 22 oktober 2019