Lesgevers

Anouk Pieters studeerde Orthopedagogie, management in de non-profit en familiale- & relatietherapie. Momenteel volgt ze opleiding tot erkend bemiddelaar. Ze startte in 1993 met haar carrière in een Onthaal, Observatie en Oriëntatiecentrum. Van bij de start van haar carrière is zij intensief betrokken geweest bij het uitbouwen van hulpverleningsvormen en de daarin werkende teams. Snel groeide zij door naar een leidinggevende functie waarin zij verder hulpverleningsvormen ontwikkelde en de teams leidde gedurende deze door-ontwikkeling. Vanaf haar prille carrière blonk zij uit in situationeel leiderschap. Haar situationeel leiderschap werd gekoppeld aan sterk projectwerk met een bijzondere klemtoon op permanente kwaliteitsverbetering. Dit gebeurt zonder de noden en de behoeften van de individuele werknemers uit het oog te verliezen. Coaching en ondersteuning op maat zijn bijzondere troeven. Haar leiderschap wordt georiënteerd door de noden van de samenleving en de belanghebbenden van de organisatie. In samenwerking met andere organisaties gaat zij steeds op zoek naar situaties die voor alle betrokken partijen een meerwaarde zijn. Zij stond als coördinator mee in de spits van de implementatie van de beleidskeuzes van een organisatie in de jeugdhulpverlening. Zo initieerde zij het evidence-based werken en de lerende organisatie in haar eigen team. De onder haar bevoegdheid vallende modules werden beschreven conform de internationale wetenschappelijke standaarden, de kernprocessen werden meetbaar gemaakt met klinische meetinstrumenten en de resultaten van de metingen werden in samenspraak met de academische wereld omgezet naar concrete kwaliteitsverbeterende acties.

Bart Libbrecht studeerde Orthopedagogie, Management in de Sociale en Publieke Sector en Wijsbegeerte.  In 1994 startte hij zijn carrière in de hulpverlening. Al snel bleek hij een onverzadigbare honger te hebben naar kennis en verdere ontwikkeling. Tot op vandaag is hij onophoudelijk blijven studeren en ontwikkelen. Bij verschillende werkgevers heeft hij beleidsondersteunende en leidinggevende functies opgenomen tot op directieniveau. Hij is deze functies blijven combineren met hulpverlening in de overtuiging dat het behouden van voeling met wat mensen nodig hebben noodzakelijk is om op beleidsvlak het verschil te maken. Naast hulpverlener en beleidsmaker is Bart Libbrecht een wetenschapper. Sinds 2004 was hij als onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie) waar hij ontwikkelings- en valideringsonderzoek deed naar transdisciplinair probleemoplossende processen onder het promotorschap van prof. Dr. Gustaaf Cornelis. Dit resulteerde in 2016 in het doctoraal proefschrift met de titel ‘Complexe problemen aanpakken. Een epistemologische theorie en praktijkmodel voor transdisciplinaire samenwerkingsverbanden’. Op 1 september 2016 werd hij doctor.

Het resultaat van dit traject is een man met een breed profiel dat gaat van de gedreven hulpverlener tot beleidsmaker, over beleidsmaker tot analytische wetenschapper en van wetenschapper terug tot de gedreven hulpverlener. Mensen en organisaties zijn het begin én het einde van zijn leven en werk.

Samen richtten ze Vialogos – Gedeelde Zorg op, een vennootschap die gespecialiseerd is in netwerkbegeleiding, de ontwikkeling van ondersteunende methodieken en technieken en de implementatie hiervan in organisaties.