Onderwijs ontdekt SEN-SEO

Hoe ga je  van het lezen van een boek en het volgen van vorming over de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO) naar het toepassen ervan in je klas en school? Hoe neem je je collega’s, directie en ouders mee in dit verhaal? 

Kortom: hoe begin je met SEO op school, of hoe hou je het denkkader vast als je er eenmaal mee begonnen bent? Deze en vele andere vragen stellen jij en talloze collega’s zich overal in Vlaanderen.

Daarom organiseren we ook dit jaar een dag over implementatie, van en voor medewerkers van scholen uit heel Vlaanderen. 

Wat staat er op het programma?

Enkele pioniers nemen je mee in hun zoektocht/traject vol kleine en grote successen om EO op hun school binnen te brengen. Voor wie nooit eerder aan een vorming over (de schaal) emotionele ontwikkeling (SEO) deelnam, is er een kennismaking met het kader, en voor de meer ervaren mensen is er een verdiepende sessie. 

In de namiddag houden we een open space met tal van kleine en grotere workshops, materialen of thema’s die wij aanreiken of die jullie zelf inbrengen om met collega’s te bespreken.

Voor wie is deze dag bestemd?

Volgde je de basiscursus al, of ben je al met emotionele ontwikkeling aan de slag in jouw school? Dan mag je deze dag voor professionelen uit onderwijs écht niet missen.

Heb je alleen maar gehoord van SEN-SEO en emotionele ontwikkeling en ben je benieuwd? Ook dan kan je op deze dag je hart ophalen: er is een speciale sessie voor beginners en je maakt kennis met interessante goede praktijken.

Was je er tijdens de vorige editie ook bij? Geen probleem: we hernemen de formule grotendeels, maar er zijn andere sprekers en goede praktijken.

Nieuw in deze editie is dat we ons ook richten naar leden van de ondersteuningsteams en medewerkers van CLB's.  Tip: breng als dat kan ook je directie mee.

Een voorbeeld van de toepassing van SEO in de klas?

Door iemands emotionele ontwikkeling in kaart te brengen, kan je zijn gedrag soms beter begrijpen. Een goed zicht op de emotionele ontwikkeling van een leerling kan ons bijvoorbeeld leren dat diens 'pestgedrag' veeleer te zien is als aftasten, zoeken naar veiligheid en houvast. Of, dat aandacht vragen een heel normaal gedrag is voor je leerling in 'fase 2' van de EO-schaal - aangezien hij in die fase véél nabijheid nodig heeft.