Signalen herkennen en handvatten voor begeleiding op maat

Steeds vaker geven hulpverleners in de budget- en schuldhulpverlening aan dat ze bij sommige cliënten een handicap vermoeden. 

Wat zijn signalen die kunnen wijzen op een handicap?
Welke soorten onzichtbare handicaps bestaan er?
Als ik signalen zie, hoe ga ik dan als hulpverlener om met dat vermoeden?
Hoe kan ik mijn begeleiding aanpassen?
Moet ik stappen naar hulpverlening zetten? Zo ja, welke?

SAM werkt al een tijdje rond het thema Omgaan met geld voor mensen met een beperking. Zo bieden we hulpverleners antwoorden over handicap en schulden. We organiseerden onder meer een inspiratiedag ‘gezond budget’ en ontwikkelden een Budgetplanner op maat van mensen met een beperking.

Naar aanleiding van die initiatieven groeide ook de samenwerking met Edda Janssens om tot deze thematische opleiding voor hulpverleners te komen.

Voor wie?

Voor de maatschappelijk werkers en juristen van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (OCMW’s en CAW’s).
Ook andere geïnteresseerden kunnen deelnemen.