DE DRAAD TUSSEN LEERKRACHT EN LEERLING. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron bij opvoedingsproblemen.

‘De draad’ wil een hulpmiddel zijn voor leerkrachten om de sociaal-emotionele ontwikkeling  te verhelderen.  Het is een metafoor die je als orthopedagoog, psycholoog, schoolbegeleider …. Kan gebruiken om opvoedingsprocessen voor te stellen en werkbaar te maken in de praktijk. Van ‘wat kan ik weten over ontwikkeling’ naar ‘ hoe kan ik mij in mijn opvoeden of begeleiden afstemmen op deze ontwikkeling’? Inzicht hebben in dit verloop kan helpen om het kind en jezelf als leerkracht beter te begrijpen. Waar het model in een eerste fase werd uitgewerkt voor de begeleiding van  personen met een verstandelijke beperking is gebleken dat het model ook te gebruiken is in alle opvoedings- en begeleidingssituaties. Het mooie is dat er geen breuklijn is tussen mensen met en zonder beperking. De draad laat toe om inclusief te denken: het gaat bij alle mensen om dezelfde motieven en levensthema’s.

We nodigen tijdens deze ontmoetings-en uitwisselingsnamiddag ter inleiding Gerrit Vignero uit , orthopedagoog in Ter Bank, lid van de regiegroep SEN-SEO en de man achter ‘DE DRAAD”. Doorheen de jaren is er  wat ervaring opgebouwd rond het werken met scholen aan de hand van de draad. Een aparte brochure  werd in samenwerking met Tine Van Wezemael en Bart De Wilde voor scholen ontwikkeld. Gerrit nodigt die namiddag ook enkele mensen uit die in het onderwijs met de draad aan de slag gaan, zowel binnen ondersteuningsteam als het buitengewoon onderwijs.

 

Inleider

Gerrit Vignero is als orthopedagoog werkzaam binnen Ter Bank en is bedenker van “De Draad” en auteur van verschillende boeken rond dit thema. Hij is ook lid van de regiegroep van SEN-SEO.