Schuldig hulpverzuim in sociaal werk voorkomen.

Krachtig, kwetsbaar maar gepast sociaal werk bij gevaar.

Van elke burger wordt verwacht dat hij gepaste hulp in nood biedt. Die verwachting geldt zeker voor sociaal werkers. Inschattingen maken in een gevaarsituatie en gepast hulpverlenen zijn uitdagingen eigen aan het sociaal werk.

Met doordacht sociaal werk beperk je het risico op schuldig verzuim.

Wat is gepaste hulp? Kan een inschatting fout zijn? Welke tussenkomst volstaat? Tijdens deze studievoormiddag denk je samen met experten na over krachtig, kwetsbaar maar gepast sociaal werk bij gevaar. Het programma is interessant voor praktijkwerkers en voor studenten sociaal werk.

Een dansleraar wordt veroordeeld voor verkrachting. Hij is ook choreograaf en producent, en komt vaak in contact met minderjarigen. In jouw gezelschap doet nu het gerucht de ronde over grensoverschrijding bij minderjarige dansers.

Een man ligt op een bankje in Kortrijk. Hij lijkt te slapen maar is in nood. Voorbijgangers kijken niet op of spreken hem niet aan. Camerabeelden tonen mensen die achteloos voorbijgaan. Er wordt pas laat hulp geboden. De man overlijdt op weg naar het ziekenhuis. Is er sprake van schuldig verzuim? Stel dat dit zich voordoet in een wachtzaal van een sociaal centrum.

Deze studiedag is een initiatief van  SAM vzw, Sociaal.net, Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool.