SEN-SEO verdiepingsdag

Net zoals het vijfde SEN-SEO symposium van december jl. focust ook deze praktijkgerichte SEN-SEO Verdiepingsdag op ‘losmaken en doorgeven’. We gaan op zoek naar invalshoeken, methodes en ideeën om te werken aan een goede afstemming:

  • tussen cliënt en begeleider/leerkracht
  • tussen ouder en kind
  • tussen begeleider/leerkracht en ouder
  • tussen begeleiders/leerkrachten onderling.

‘Doorgeven en voelen dat je doorgegeven wordt’ is het thema dat we gaan belichten en uitdiepen. Want opvoeden en begeleiden gaat over vasthouden en loslaten – maar het gaat ook over doorgeven zonder helemaal los te laten.

Losmaken en doorgeven in jouw werk? Tal van uitdagende situaties in opvoeding en begeleiding hebben te maken met dit ontwikkelingsthema:

  • Voor ouders is het doorgeven van een kind nooit vanzelfsprekend, vaak beknellend, soms traumatisch, bij uitstek bij kwetsbare kinderen.
  • Een cliënt claimt soms een bepaalde begeleider of is moeizaam ‘door te geven’. Dat creëert spanningen bij de cliënt, de begeleider en het team.
  • Op school zitten overgangen tussen leerkrachten in het systeem ingebouwd, maar voor sommige leerlingen is dat systeem ontoereikend.
  • Ambulante begeleiders voelen hoe moeilijk het is om verbinding te houden van op afstand.
  • Als begeleider in een jongerenvoorziening kan je in conflict komen met het netwerk van leeftijdsgenoten.
  • Heel wat jongvolwassenen komen na de voorziening in een niemandsland terecht.