Studienamiddag. Bewindvoering: nood aan samenspel tussen hulpverlening en justitie

Hoe ondersteunt de sociale sector personen die niet (meer) in staat zijn om zichzelf te beschermen? Kennen hulpverleners de juridische instrumenten? Kennen juristen het beschikbare zorgaanbod? Wat kan Vlaanderen doen om alle betrokkenen goed te ondersteunen?

SAM, steunpunt Mens en Samenleving voerde in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van alle betrokkenen bij een onbekwaamverklaring. SAM werkte daarvoor samen met onder andere het Meldpunt Bewindvoering, Similes, Gezin en Handicap, DOP West-Vlaanderen, het Vlaams patiëntenplatform, vrederechters en advocaten-bewindvoerders. We organiseerden vier focusgroepen voor professionelen en hadden gesprekken met patiëntenorganisaties.

Op dit slotevenement presenteren we de bevindingen. Welke ondersteuning is er nodig in de inschatting van onbekwaamheid en de organisatie van een beschermingsstatuut? Wanneer is een rechterlijke tussenkomst nodig? Wie kan wat opnemen bij de concrete uitvoering van het bewind? Hoe kan een persoonlijke aanpak van bewindvoering versterkt worden?

De beleidsaanbevelingen voortvloeiend uit dit onderzoek worden voorgelegd aan Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Voor de federale aspecten volgt ook minister van Justitie Koen Geens de resultaten op.

Voor wie?

Deze studienamiddag is interessant voor al wie betrokken is bij mensen met nood aan een juridisch beschermingsstatuut:

  • de beschermde of te beschermen personen en hun netwerk, inclusief de vertrouwenspersonen,
  • zorgverstrekkers en hulpverleners,
  • bewindvoerders
  • vrederechters
  • andere juridische professionals.

Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht!