Stad maken vanuit sociaal-ruimtelijk perspectief


Er zijn vele vormen van stad maken: van bottom-up burgerinitiatieven tot door de overheid gestuurde planningsprocessen. Architect Els Vervloesem schetst het potentieel van een sociaal-ruimtelijk perspectief. Zij gelooft sterk in het samenspel tussen spontane en geplande verstedelijkingsprocessen. Wat kunnen sociale professionals, architecten en stedelijke planners leren van mekaar en van niet-professionele stadsmakers? Hoe maken we samen werk van een betere toekomst, met steden waar het goed wonen, werken, leren, en samenleven is?

Els Vervloesem geeft een blik achter de schermen van projecten op het snijvlak van het sociale en het ruimtelijke. Zowel praktijken in grote steden als kleine gemeenten komen aan bod: van woonprojecten, over schoolomgevingen tot hele wijken die in transformatie zijn. Ze zet ons aan het denken over hoe sociale en ruimtelijke professionals nog actiever de krachten kunnen bundelen.


deelnemers

Sociale professionals

datum

Dinsdag 26 mei 2020
9u30 - 12u30

begeleider

Els Vervloesem
Architect en onderzoeker

prijs

gratis

Omwille van de Corona-maatregelen bieden we deze blikopener aan onder de vorm van een webinar. Na inschrijving sturen we jou de link door naar het digitaal platform.