Inspiratiedag

Dit mag je verwachten

  • Sterke verhalen van praktijkwerkers en vrijwilligers
  • Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek
  • Model met werkzame elementen

 Je gaat naar huis met

  • Inspiratie om zelf aan de slag te gaan
  • Kennis over sociale bescherming
  • Een digitale publicatie om nog vaak naar terug te grijpen

De STEK is een positieve en doeltreffende aanpak voor betere sociale bescherming.

Datum

Vrijdag 22 november 2019 

9u30 tot 16u 

Locatie

GC De Kriekelaar - Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek

Prijs

Gratis voor medewerkers sector Samenlevingsopbouw

Anderen: 60 euro

Mocht de deelnameprijs een probleem zijn, neem dan gerust contact op met ons!

Meer info

steven.rommel@samvzw.be

 

De STEK is een initiatief van Samenlevingsopbouw i.s.m. SAM, steunpunt Mens en Samenleving, met medewerking van CRESC-UA en steun van Cera