Tolerantie voor de intoleranten?

Lezing: Het concept weerbare democratie

In de jaren dertig van de vorige eeuw trokken in verschillende Europese landen politieke partijen met een uitgesproken anti-democratisch programma naar de verkiezingen. Eens aan de macht draaiden diezelfde partijen democratische grondrechten en instituties de nek om.

Populistische beleidsvoering en extremistische agitatie dreigen ook nu weer de fundamenten van de democratische rechtstaat te ondermijnen. De pleidooien van toen zijn dan ook aan een revival toe: pleidooien voor een meer weerbare democratie, onder meer via verbodsbepalingen.

Maar mag de democratie, in naam van de democratie, de democratie inperken? En zo ja, waarom? Want ook dat behoort tot de mogelijkheden: dat de democratie door zichzelf te beschermen, zichzelf vernietigt.

En nog: zijn verbodsbepalingen alleen wel afdoende om het draagvlak voor de democratie te verhogen?

Voor wie?

Mensen werkzaam in de sociale sector

Spreker

Alain Storme werkte meer dan dertig jaar voor Samenlevingsopbouw Brussel. Alain leest en schrijft over diverse thema’s vanuit een economische, sociaalgeografische en politiek-filosofische inslag. Over hoe het neoliberalisme onze woon– en leefomgeving maar ook onze denkwereld koloniseerde. Over stadsrenovatie en prestigeprojecten in steden en gemeenten. Over sociale cohesie, meer blauw op straat, de onderbuik van Brussel en de herpolitisering van het middenveld. 

Datum 

Donderdag 5 december 2019, van 9.30 tot 12.30 uur

Prijs

20 euro

Locatie

AROMA, Vooruitgangstraat 323, Brussel