Van huurschuld tot uithuiszetting: mogelijkheden voor de huurder, de verhuurder en de hulpverlener

 • Welke (financiële) rechten en plichten hebben de huurder en de verhuurder? En wat met partners die samen een woning huren?
 • Wat moet de huurder betalen naast de huurprijs? Indexeringen? Afrekeningen voor nutsvoorzieningen? Onroerende voorheffing? Kosten voor huurherstellingen? Gemeenschappelijke kosten van een appartementsgebouw? 
 • Kan de huurprijs betwist worden als de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt (bv. bij verhuur van een woning die niet voldoet aan de wettelijke conformiteitsvereisten)?
 • Wat kan de verhuurder doen bij wanbetaling door de huurder? Welke stappen zijn mogelijk in het kader van een minnelijke of gerechtelijke invordering van huurschulden? Kan de verhuurder ook de huurwoning betreden?
 • Wat gebeurt er als het huurgeschil voor de rechtbank gebracht is, en welke kosten riskeert de wanbetalende huurder? Kan de vrederechter bemiddelen of een tijdelijke oplossing uitspreken? Zijn betalingsfaciliteiten een recht of een gunst?
 • Wat als het tot een uithuiszetting komt? Hoe snel moet de huurder eruit en welke oplossingen zijn daarna nog mogelijk?
 • Hoe kan een hulpverlener een huurder met betalingsproblemen helpen, en waar kunnen eventuele klachten ingediend worden?
 • Wat zijn belangrijke verschilpunten tussen huren op de private woonmarkt, via een sociale huisvestingsmaatschappij of via een sociaal verhuurkantoor?

In deze thematische opleiding krijg je antwoorden op deze vragen.

De volgende topics komen onder meer aan bod:

 • De wetgeving die aan huurschulden ten grondslag ligt en de verschillende soorten huurovereenkomsten (met inbegrip van het verschil tussen “private” huur en “sociale” huur)
 • De (financiële) rechten en verplichtingen die verbonden zijn aan het afsluiten van een huurovereenkomst (o.m. wie moet wat betalen?, wat als partners betreft gezamenlijk huren?, ...)
 • De juridische mogelijkheden tot invordering van een huurschuld (vrijwillige verschijning versus dagvaarding, rol van de vrederechter, rol van de gerechtsdeurwaarder, de kosten die aangerekend kunnen worden, de bemiddeling door de vrederechter, tijdelijke oplossingen, de ontbinding van de huurovereenkomst, enz.)
 • Het vonnis (tussenvonnissen, eindvonnissen, hoe een vonnis lezen en interpreteren), de gevolgen van een vonnis, de betekening ervan, de verzets- en beroepsmogelijkheden, de betalingsfaciliteiten in een vonnis, ...
 • Het praktisch verloop van een uithuiszetting: hoe verloopt dat concreet? Wat als de huurder de woning niet vrijwillig verlaat? Wat gebeurt er met de inboedel? Wat is de rol van de gerechtsdeurwaarder en van de gemeente? Welke kosten riskeert de huurder? Enz.
 • Wanneer is er sprake van een “verlenging wegens buitengewone omstandigheden”, en kan dat een oplossing bieden voor huurders met betalingsproblemen?
 • Bij wie en waarvoor kan je als huurder terecht met klachten? En welke rol kan een hulpverlener opnemen?
 • Het Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen (Huurgarantiefonds): wat zijn de doelstellingen en mogelijkheden ervan? Kan het nuttig zijn voor mijn cliënten? 
 • Wat te doen bij betwistingen over het al dan niet betaald zijn van een huurschuld, de indexatie of de prijsherziening, de huurschade, de huurwaarborg?
 • Hoe zit het met het afsluiten van de nutsvoorzieningen na de beëindiging van een huurovereenkomst?
 • Hoe moet het verder na een uithuiszetting (noodwoning OCMW? mogelijkheden inzake sociale huisvesting?)


Er is uiteraard voldoende ruimte om in te gaan op concrete vragen uit jouw praktijk.

Begeleiding
Caroline Delesie, vrederechter kanton Menen.