Cursus woonbegeleiding voor thuislozen

Sommige mensen hebben het moeilijk om zelfstandig te wonen. Zij hebben behoefte aan begeleiding. In deze vorming leer je hoe zo’n begeleiding er moet uitzien en wat je als hulpverlener in het begeleid wonen kunt of moet doen.

We doorlopen de verschillende fases van het begeleidingsproces aan de hand van praktijkvoorbeelden. We volgen daarbij de methodiek van de ‘critical-time-intervention’. Die methodiek is specifiek bedoeld om mensen te begeleiden die de overgang doorlopen van een instelling naar meer zelfstandig wonen.

Voor wie?
Deze cursus is bestemd voor hulpverleners die beginnen te werken in begeleid wonen, begeleid zelfstandig wonen, zorgwonen of Housing First-initiatieven.

Ben je preventieve woonbegeleider? Dan volg je beter de cursus Uithuiszetting voorkomen via preventieve woonbegeleiding